پروژه پرشیا خودرو

تجهیز شرکت پرشیا خودرو BMW دفتر مدیریت و سالن انتظار با استفاده از محصولات ایتال فوم ( فلورانس، اچ پی، کنزو، مولر، تی کنزو، ولندا )