پروژه بانک سامان

تجهیز بانکهای سامان با استفاده از برخی محصولات ایتال فوم (باکس، دی باکس، سوپر سافت، پیره)

گالری تصاویر