لیبرا

   اسکلت تمام فلز و نوارهای الاستیکی، ضمانتی برای دوام بیشتر و حفظ شکل و فرم اولیه. ترکیبی خاص با قابلیت کنترلی دانسیته فوم پلی اورتان در قسمتهای مختلف. روکش های قابل تعویض در انواع  پارچه با تنوع رنگ . قابلیت چیدمان متفاوت  پشتی ها.                                                                             

 

گالری

اندازه ها