برگامو

اسکلت تمام فلز و نوارهای الاستیکی، ضمانتی برای دوام بیشتر و حفظ شکل و فرم اولیه. ترکیبی خاص با قابلیت کنترلی دانسیته فوم پلی اورتان در قسمتهای مختلف روکش های قابل تعویض چرم با تنوع رنگ

 

 

 

گالری

اندازه ها